Mine største opplevelser er i fjellet. Dette mektige ustyrlige, der man ikke kan gjøre annet enn å føye seg etter kreftene. Det å komme så høyt opp at man ser landskap langt borte, langt nede, og likevel kan se oppover i det uendelige. Å la seg imponere av balansen av farger som alltid harmonerer, uforstyrret av menneskelig synsing. Og der oppe, i det øyeblikket; - føler man at man seirer over seg selv. At man er stor i seg selv, men liten i sammenhengen.søndag 7. april 2024

Storestraumen


Via "TellTur" (Friluftsrådet) fant vi dette nye turmålet: Storestraumen utenfor Rødspollen er en regulert tidevannsstrøm som ligger mellom Førde og Rød i Sveio. Denne ble på slutten av 1800-tallet regulert for å forenkle utskiping av tømmer. Noen farlige grunner ble sprengt bort, og en steinmolo bygget for å kunne trekke båter ut motstrøms. 

Sjøveien til straumen er fra Førde eller Rød, men det får vi padle en annen gang, for til bens må man klare seg med føtter, og følge en enkel skogssti 2 km fra Drange nord for Rød. Ruta starter ved et gårdstun og opp skogsveg noen hundre meter før man ledes over myr gjennom furuskog, nedover og over myr, gjennom skog osv. helt til man kommer frem til strømmen, der landskapet igjen er kultivert. 


Det er kanskje ikke det beste været i dag, men grå skyer og fukt i lufta betyr heller ikke uvær, så vi vandrer utover i et slags oppholdsvær. 

Etter et kvarter går veien over til skogssti og vi passerer raskt Hidleren, med pausebenk og overhengende fare.


Videre er terrenget kupert og variert over 3 myrer og gjennom 3 skogsholt av furu, som om det skulle vært i eventyrene. Ved straumen er vi fremme på en halvtime. 

Utpå moloen står en fisker og forsøker seg i strømmen, så vi skjønner at et eller annet biter her til vanlig. Men han snakker det hele vekk og vi later som vi tror på han, når vi snur ryggen til og går samme vei tilbake igjen. Gode fiskeplasser er hemmelige...


Det som slår meg når vi forlater plassen er at området kanskje egner seg for kajakkpadling, for Rødspollen  ligger beskyttet innenfor Førdespollen, og det er et stort område som ikke ligger åpent mot havet.

Enkel
Tid: 1 t t/r
Distanse 3,5 km t/r
Høydeforskjell: 50m (Totalt ca. 100 m)
Terreng: Traktorveg, skogsstiene, myrlendt, kupert, fuktige partier
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar